Pracownia Jądrowa (PJ) ma za zadanie zapoznać studentów z metodami doświadczalnymi w fizyce jądrowej.
Pracownia Specjalistyczna Biofizyki
Znajdziesz tu Regulamin Pracowni, opisy ćwiczeń i inne niezbędne materiały.

Pracownia Optometrii

w ramach Pracowni Fizyki Medycznej  dla III roku Fizyki Technicznej (studia I stopnia)

Wewnątrz znajdziesz m.in. opisy ćwiczeń