Materiały do konwersatorium z fizyki dla I roku analityki chemicznej