Materiały pomocnicze do konwersatorium z fizyki fazy skondensowanej dla I roku fizyki uzupełniającej. Zajęcia realizowane w ramach projektu "Programowa i strukturalna reforma systemu kształcenia na Wydziale Mat-Fiz-Inf", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
.