Kurs jest przeznaczony dla studentów III roku studiów I stopnia, specjalność Fizyka medyczna

Jest to kurs poświęcony Specjalistycznej Pracowni Fizyki Medycznej dla studentów I roku 2. stopnia fizyki technicznej, specjalności Fizyka medyczna

Witam na moim kursie w Wirtualnym Kampusie IF UMCS

mw

Nazywam się Marek Wiertel.
Pracuję 
w Zakładzie Metod Jądrowych
Instytutu Fizyki UMCS

Miejsce pracy: pokój nr 36, parter, Stara Fizyka
Konsultacje: Wtorek 13-15

KONTAKT: TEL.: 81 537-62-20

e-MAIL: marwier@hektor.umcs.lublin.pl


Kurs jest poświęcony wykładowi Prawo atomowe.
Wykład ten jest przeznaczony dla studentów II roku Fizyki,
sekcja Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna


Kurs ten zawiera materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych z fizyki dla studentów III roku Matematyki oraz I roku Chemii technicznej (dzienna i zaoczna)  w I Pracowni fizycznej Instytutu Fizyki UMCS

Kurs jest przeznaczony dla studentów I roku Informatyki oraz I roku Inżynierii nowoczesnych materiałów. Omówione są w nim wybrane zagadnienia ergonomii i niektóre zagadnienia związane z ochroną pracy. W szczególności uwzględniono ergonomię komputerowego stanowiska pracy, podstawy prawne systemu ochrony pracy w Polsce, zagadnienie wypadków i chorób zawodowych. Scharakteryzowano czynniki biologiczne, chemiczne i fizyczne będące źródłem zagrożenia w środowisku pracy.