Projekt Wirtualny Kampus UMCS ma na celu stworzenie warunków do wykorzystanie technologii informacyjnych do wspomagania tradycyjnego nauczania na Uniwersytecie. Projekt koordynowany jest przez Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO).

W ramach projektu UCZNiKO UMCS prowadzi:

  • platformę zdalnego nauczania Wirtualny Kampus UMCS.
  • system szkoleń i konsultacji dla pracowników uniwersytetu, podnoszących ich kompetencje w zakresie technologii informacyjnych i wykorzystania platformy zdalnego nauczania (platformy e-learningowej).

Przykład jak może wyglądać struktura kursu/zajęć zaprojektowanych na platformie Wirtualny Kampus przy wykorzystaniu narzędzi/składowych  platformy e-learningowej.

Przykladowy obszar/kurs na platformie WK IF UMCS z przykładowymi zasobami i narzędziami.